ข่าวสารประเทศไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024