ทีโอที ปักหมุดเพิ่มผืนป่า @อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บอร์ด ทีโอที นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “ทีโอที รักษ์สิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่:
  โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที นายจตุพร  บุรุษพัฒน์     พลตรี สมเกียรติ   สัมพันธ์     พร้อมผู้บริหาร ทีโอที นำโดย นายมรกต    เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที และพนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “ทีโอที รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสายศร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยร่วมปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นหว้า ต้นพะยูง เป็นต้น 

ทีโอที ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ TOT CSR โดยมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th