กลุ่มสตรีทอผ้ากี่กระตุกบ้านเฉลียงลับ – เพชรบูรณ์

กลุ่มสตรีทอผ้ากี่กระตุกบ้านเฉลียงลับ – เพชรบูรณ์โอทอป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นางบุญมี สายทองเพชร
ประเภทธุรกิจ : โอทอป
ที่ตั้ง : 68 หมู่ 7 บ้านเฉลียงลับใต้ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : T. 056 740070
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง กลุ่มสตรีทอผ้ากี่กระตุกบ้านเฉลียงลับ – เพชรบูรณ์