ชารีการเกษตร – อุดรธานี

0
0

ชารีการเกษตร – อุดรธานีเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นายกฤตฏิบุญ เทศชารี
ประเภทธุรกิจ : เอสเอ็มอี
ที่ตั้ง : 36 หมู่ที่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง อุดรธานี 41330
โทรศัพท์ : T. 042-841240
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง ชารีการเกษตร – อุดรธานี