กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบักตู้ – ร้อยเอ็ด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบักตู้ – ร้อยเอ็ดโอทอป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นางสุภาพ พลหนองหลวง
ประเภทธุรกิจ : โอทอป
ที่ตั้ง : 30 หมู่ที่2 บ้านบักตู้ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : T. 043-511260
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบักตู้ – ร้อยเอ็ด