บุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส – ภูเก็ต

บุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส – ภูเก็ตเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นายบุญเลิศ สงวนนาม
ประเภทธุรกิจ : เอสเอ็มอี
ที่ตั้ง : 7,9 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง(ตลาดใหญ่) ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : T. 076-223809
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง บุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส – ภูเก็ต