โรงแรมปราณี – ชุมพร

โรงแรมปราณี – ชุมพรเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นางปราณี รุโจปการ
ประเภทธุรกิจ : เอสเอ็มอี
ที่ตั้ง : 19/29 หมู่9 ซอยวัดประเดิม ตำบลตากแดด อ.เมือง ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : T. 077-511052
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง โรงแรมปราณี – ชุมพร