กลุ่มแปรรูปน้ำเสาวรส – ชุมพร

กลุ่มแปรรูปน้ำเสาวรส – ชุมพรโอทอป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นางบุญยืน โกสินทร์
ประเภทธุรกิจ : โอทอป
ที่ตั้ง : เลขที่ 41/3 ถนนสายประทิว – ชุมพร หมู่ที่ 8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : T. 01-6762456
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง กลุ่มแปรรูปน้ำเสาวรส – ชุมพร